Anhome

Sử dụng nền tảng IoT toàn cầu và nền tảng tương tác AI hàng đầu thế giới, là đối tác chiến lược của Tuya Smart (Tuya Smart công ty toàn cầu về cung cấp nền tảng nhà smarthome tích hợp AI + Iot). Anhome sẽ tích hợp tất cả các nhu cầu của khách hàng. Anhome sử dụng các tiêu chuấn công nghiệp và thực hành tối ưu đế bảo vệ dữ liệu cá nhân đế đảm bảo rằng các thao tác quyền riêng tư của Anhome tuân thủ luật pháp và các quy định. Anhome sẽ tập trung vào các chính sách của quốc gia và kịp thời theo dõi bất kỳ thay đổi nào để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy hơn.

Cho đến nay, Anhome đã vượt qua xác minh tuân thủ GDPR. Để đáp ứng các yêu cầu của GDPR, Anhome đã cải thiện trong các khía cạnh sau:

Giải thích: GDPR là quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) (EU) 2016/679 là quy định của luật EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu. Nó cũng đề cập đến việc xuất dữ liệu cá nhân bên ngoài EU và EEA. GDPR nhằm mục đích chủ yếu để cung cấp cho kiểm soát cho công dân và cư dân trên dữ liệu cá nhân của họ và đơn giản hóa môi trường pháp lý cho kinh doanh quốc tế bằng cách thống nhất các quy định trong EU.

Quyền riêng tư trong thiết kế

Chúng tôi xem xét giảm thiểu việc thu thập dữ liệu cần thiết cho các sản phấm, trong quá trình thiết kế đế đảm bảo rằng không thu thập quá mức và xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đế bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống, chẳng hạn như: lưu trữ mã hóa dữ liệu nhạy cảm, thiết lập quyền truy cập nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của người dùng. Các biện pháp trên đã được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thiết kế và phát triển sản phấm. Mỗi sản phấm ra đời đều đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi hoàn toàn minh bạch về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi đã nêu rõ trong Chính sách bảo mật rằng loại dữ liệu người dùng nào chúng tôi thu thập, mục đích của bộ sưu tập, thời gian lưu trữ và đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng đúng theo kỳ vọng của người dùng.

Hỗ trợ quyền người dùng

Chúng tôi đặt quyền cá nhân người dùng ở mức độ cao cấp nhất để đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập vào dữ liệu và sửa đổi dữ liệu một cách chính xác.

Khi người dùng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, họ có thể xóa dữ liệu cá nhân của họ thông qua ứng dụng.

Bảo mật dữ liệu

Theo vòng đời của dữ liệu, hệ thông an ninh dữ liệu của Tuya được phát triển đế xây dựng toàn diện và quản lý hệ thống bằng các phương tiện kỹ thuật tối ưu nhất. Mỗi liên kết của vòng đời của dữ liệu (sản xuất dữ liệu, lưu trữ, sử dụng, truyền tải, truyền dữ liệu và loại bỏ) là dưới sự quản lý và kiểm soát an ninh dữ liệu để thực hiện mục tiêu bảo mật dữ liệu.

Chỉ một phần công việc của chúng tôi được liệt kê ở đây, nhưng chúng tôi làm nhiều hơn thế.

Hơn nữa, Anhome đã đạt được một kế hoạch hợp tác với Tuya Smart & TrustArc. TrustArc sẽ cung cấp Tuya một bộ công cụ và giải pháp đã được xác minh đế triển khai kế hoạch tuân thủ GDPR. Báo cáo đánh giá của bên thứ ba của TurstArc dự kiến sẽ được cung cấp trong tương lai gần.

Lưu ý: TrustArc đã hợp tác với một số doanh nghiệp đẳng cấp thế giới bằng cách cung cấp sự riêng tư về dữ liệu và bảo mật nền tảng, bao gồm Xiaomi, Aliyun, AWS, IBM, Apple, Cisco, Oracle và Wmware. TrustArc cũng sẽ cung cấp Tuya với sự tuân thủ GDPR của EU và sự tuân thủ về thu thập thông tin cá nhân ở Hoa Kỳ và các khu vực khác